Knepp Horse Barn

Knepp Buildings Horse Barn

Example of a Knepp Buildings Post-Frame Horse Barn